دسته بندی -مقاله/ یادداشت

علم داده چیست؟

علم داده چیست؟ مهندسی صنایع// به چه چیزهایی نمی گوییم علم داده ؟ من حدود دو سال است که در زمینه‌ی...