دسته بندی -ریپورتاژ آگهی

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم گیری با معیارهای چند گانه فکر کنم تا بحال هر انسانی در زندگی خود با تصمیم های زیادی روبرو...