دسته بندی -جزوه آموزشی

PMO شش بار سریع تر از RCM

PMO چیست معمولا نگهداری و تعمیرات (نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشد...