مطلب ویژه مقاله/ یادداشت

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران

مدل پویا

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران:

مهندسی صنایع//  آمارها نشان میدهد که سازمانهای کوچک و متوسط عموماً با معضلات مدیریتی موابه بوده و عمده‌ترین دلایل شکست آنها ریشه در سوء مدیریت، خصوصاً مدیریت استراتژیک دارند. در این پایان نامه، با تلاش شده تا مدلی ارائه شود که در عین جامع و کامل بودن، از پیچیدگیهای ذاتی SME ها کاسته و به‌عنوان ابزاری کارآمد، مدیران ارشد را در تصمیم سازی یاری دهد.

مسئله تحقیق عبارت ست از شناسایی متغیرها و روابط مابین آنها در SME ها. مدل بر ا ساس متد پویایی سیستم با تکیه بر روابط علّی و شبکه‌های بازخورد با تمرکز بر تناظر روابط حاکم بر روح سازمان با توابع و متغیرهای ریاضی سعی در شبیه‌سازی رفتار سازمان دارد. مدل عمومی شامل ۱۰ زیرسیستم بوده که مستقل از هم قابل برنامه ریزی بوده و در ارتباط با یکدیگر برهم کنش‌های درون‌سازمانی را تبیین میکنند.

در ادامه فرضیه‌ای که با اقتباس از مباحث واقعی مشاوره در صنعت بوده تحت فرایند سناریوسازی به مدل شبیه‌سازی تبدیل شده و تشریح میگردد. فرضیه ازاین قرار است که اگر به جای تولید از ابتدا در یک سناریوی کارآفرینی تولید، برای مدتی به فروش با سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر پرداخته و شبکه مشتریان را شکل دهیم و سپس تولید را آغاز کنیم احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد بود.

با تعریف متغیری به نام سوییچ تولید به عنوان تابعی از شبکه مشتریان وفادار فرضیه به مدل اضافه شده و مورد آزمون قرار میگیرد. پس از شبیه‌سازی طی ۵ سال و مقای سه نرخ بازگشت سرمایه خروجی سناریو و شرایط تولید از ابتدا و شرایط بازرگانی صرف طی ۵
سال، شاهد رشد حدود ۴ برابری نرخ بازگشت سرمایه در شرایط فرضیه هستیم.

کسب وکارهای کوچک و متوسط موتور محرک اقتصاد هستند اما آمارهای جهانی نشان میدهد که ۵۵ درصد کسب وکارهای کوچک .و توسط تولیدی به پنج سالگی نرسیده و از مرحله اول چرخه عمر خود خارج نمیشوند. این عدد در ایران ۸۷ % ذکرشده است. یکی از دلایل پرهیز از درگیر کردن سرمایه‌های ملی در قالب سرمایه گزاری روی کسب وکارهای کوچک و متوسط ، احتمال بالای شکست در این پروژه‌هایی ست.

دانلود فایل

 

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه