جزوه آموزشی مطلب ویژه

جزوه عالی در زمینه جانمایی فازی به همراه مثال های متعدد

جانمایی فازی

جانمایی فازی

در برخی از مدل های جانمایی، خصوصاً در زمینه های اجتماعی، معیارهای جانمایی و تخصیص به طور خطی و دقیق قابل تعریف نیستند بلکه در این گونه موارد معیار های کیفی و کلامی می توانند کاربرد داشته باشند.

به عنوان مثال:
  • نزدیک بودن خدمت دهنده یا در دسترس بودن خدمت دهنده
  • چه فاصله ای را افراد جهت اخذ خدمت می بایست طی نمایند ؟
  • جاده های خوب و بد یا حمل ونقل عمومی چه قدر مهم هستند ؟
  • آیا سازگاری اجتماعی و عملکرد خدمت دهنده در منطقه مهم است ؟

لذا با توجه به مطالب فوق مدل های تصمیم گیری کیفی فازی می توانند برای تحلیل مسایل جانمایی به کار گرفته شوند. (Fuzzy AH)

در مدل های کمی نیز برآورد پارامترها و ساختار تابع هدف یا محدودیت های مدل می توانند با مفهوم و ماهیت فازی مطرح شوند.

لذا از رویکرد برنامه ریزی ریاضی فازی می توان استفاده کرد.

دانلود جزوه

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه