بخش نرم افزاری

فایل آموزشی نرم افزار Endnote

نرم افزار Endnote

 

نرم افزار Endnote:

مهندسی صنایع//  در حال حاضر محققان،اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمامی رشته هاي مختلف موضوعی نیاز به داشتن آگاهی نسبی از چگونگی بازیابی اطلاعات مورد نیاز خود از منابع الکترونیکی موجود و ذخیره این اطلاعات
دارند.

هر روزه بر اهمیت این موضوع افزوده می شود چرا که با افزایش سریع منابع و اطلاعات در اینترنت و سهولت دسترسی به این اطلاعات نیاز به ایجاد بانکهاي اطلاعاتی خصوصی با قابلیت جستجوي آسان در آنها افزایش می یابد.
بدین گونه نه تنها در صرف وقت محقق به نحو چشم گیري صرفه جویی می شود بلکه حجم قابل توجهی از اطلاعات مفید در بانک تخصصی محقق جاي می گیرد به نحوي که مدیریت این اطلاعات نیز با استفاده از قابلیتهاي نرم افزار به راحتی امکان پذیر است.

امروزه ما می توانیم بسیاري از مطالب تمام متن کتاب یا مقالات مجلات را بصورت رایگان یا صرف هزینه اندك براحتی از اینترنت بازیابی و ذخیره نماییم و مدیریت این منابع نیاز به استفاده از روشهاي جدید ذخیره و بازیابی اطلاعات دارد.

امروزه محققین می خواهند بدانند که :

چگونه منابع الکترونیکی مناسب را بیابند؟ چگونه در این منابع جستجو کنند؟ چگونه بانک اطلاعاتی خصوصی با قابلیت جستجوي آسان ایجاد کنند؟ چگونه از اطلاعات مورد نیازشان فیش الکترونیک تهیه کنند؟ چگونه این فیشها را در بانکهاي اطلاعاتی شخصی ذخیره کنند؟ و چگونه با صرف زمان کم و دقت کافی اقدام به تهیه لیست منابع یا مراجع نمایند؟

پاسخ به سوالات فوق و روشهاي کاربردي آن در استفاده از نرم افزارهایی چون نرم افزار “رفرنس منیجر”نهفته است.

با قابلیتهایی که این نرم افزار و نرم افزارهاي مشابه آن مانند “اندنوت” ، “پروسایت” و… دارد می توان استفاده‌هاي زیر را بعمل آورد:
چگونگی انتقال اطلاعات از پایگاههاي مختلف؛

فیش برداري الکترونیکی از منابع الکترونیکی.

دانلود فایل

 

ارسال دیدگاه