کتاب مطلب ویژه

کتاب ساختار شکست کار به روش اجرایی و کاربردی

کتاب ساختار شکست کار

کتاب ساختار شکست کار

یک ساختار شبکه‌ای یا درختی به صورت گرافیکی است برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت شامل، بخش‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار، خدمات و سایر وظایفی که یک سازمان یا شرکت انجام می‌دهد مانند کارهایی که باید انجام شود تا یک محصول یا خدمت مشخص تولید و یا ارایه شود. در این تعریف منظور از «کارهایی که باید انجام شود» انجام و اتمام یک پروژه با بودجه و زمان مشخص است.

تدوین ساختار شکست کار به عنوان یک نظام کاری، برای اطمینان از مشارکت‌کنندگان در اجرای پروژه، اعم از کارفرما، پیمانکاران/فروشندگان است که همگی بدانند چه عملیاتی برای تکمیل پروژه مورد نیاز است. استفاده از ساختار شکست کار به عنوان یک شالوده اطلاعاتی، برقراری ارتباط صحیح درباره پروژه را برای گروه‌های کاری و سازمانهای حکومتی ناظر بر پروژه و سایر فرایندهای قانونی، از طریق کاربرد یک مبنای مشترک، تسهیل می‌کند.

مهمترین دستاورد ساختارشکست کار این است که براساس تحویل شدنی ها تدوین می شود. تحویل شدنی یعنی حصول نتیجه یا قابلیتی که یکتا و قابل آزمایش باشد، مانند امکان عضویت بازدیدکننده‌ها در سایت. زمانی که یک قابلیت یکتا و آزمایش شده، در زمان مقرر به مشتری تحویل داده شود، حس اعتماد وی به تیم پروژه افزایش خواهد یافت.

دانلود کتاب ساختار شکست کار تألیف مهندس خرادپور:

 

ارسال دیدگاه