کتاب مطلب ویژه

کتاب ارزیابی ریسک به روش ” تحلیل درخت خطا “

درخت خطا

درخت خطا:

تحلیل درخت خطا ؛ رشد روزافزون صنعت و فن آوری در سالهای اخیر، نیازمند تغییر نگرش و رویکرد مدیران نسبت به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، در سازمان ها و صنایع است.

شرط لازم برای تغییر نگرش و همگام شدن با سازمان های موفق بین المللی، استقرار نظام مدیریت HSE در شرکت ها می باشد و گام اول در استقرار این نظام، تعهد مدیریت ارشد سازمان است.

منشور تعهد مدیریت در خط مشی نمود پیدا می کند. مثلا مدیر سازمان، مسئولیت تامین منابع مورد نیاز را می پذیرد و به تمامی ذی نفعان اطمینان می دهد که منافع آنها را با افزایش ایمنی، ارتقا سلامت و کاهش یا حذف آلودگی تامین نماید.

یکی از مهمترین عناصر HSE-MS، مدیریت ریسک است. کلمه ریسک را بارها شنیده اید، واژه ای که در محاوره ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

بیش از دو دهه است که تحلیل احتمالی ریسک (PRA) و تکنیک های زیر مجموعه آن از جمله تحلیل درخت خطا (FTA)، روش های قابل اعتمادی در ارزیابی ایمنی بوده و به خاطر داشتن نگرش جامع و سیستمی، بارها قابلیت خود را در آشکار کردن نقاط ضعف طراحی و عملیاتی اثبات کرده اند.

این روش ها نشان دادند که نه تنها بایستی رویدادهای منفرد با احتمال کم و شدت بالا را بررسی کرد بلکه بایستی سناریوهای بدفرجامی که در نتیجه بروز رویدادهای کم خطر اما پر احتمال بوجود می آیند را در نظر قرار دارد.

به منظور بهره گیری بیشتر از PRA و FTA ، مهم است که مدیران و کارکنان آنها با ارزش و کاربرد این روش ها آشنایی داشته باشند.

این کتاب با همین هدف ترجمه و تالیف شده است و نسخه بروز شده و کاربردی تر کتاب مرجع تحلیل درخت خطا می باشد و می تواند به عنوان یک کتاب راهنما در دوره های آموزشی FTA برای دانشجویان، مهندسین، کارشناسان HSE ، و تمامی علاقه مندان مورد استفاد قرار گیرد.

دانلود فایل

 

این مطالب رو از دست ندید:

مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

ارسال دیدگاه