جزوه آموزشی

فایل آموزشی FMEA به همراه یک نمونه پیاده سازی شده

FMEA

 FMEA:

مهندسی صنایع// FMEA  یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم، فرایند، محصول/خدمت و اثرات آن بکار برده می شود.

FMEA یکی از ابزارهای متعددی است که به دنبال تشخیص مشکلات احتمالی در مراحل اولیه طراحی محصول/فرایند است. هرچقدر خرابی زودتر تشخیص داده شود، هزینه کمتری خواهد داشت. این یکی از اصول مهم کیفی است.

مراحل اجرای FMEA

مراحلی که در ادامه بیان می شود، روش عمومی پیاده سازی آن است. برخی جزییات ممکن است با توجه به صنعت یا سازمان شما متفاوت باشد.

  1. تشکیل تیم چند کارکردی
  2. شناسایی فرایند/سیستم تحت مطالعه
  3. مشخص کردن گامهای فرایند یا اجزای سیستم
  4. فهرست کردن حالات بالقوه خطا برای هر یک از آنها
  5. تعیین اثرات بالقوه بروز هر یک از این حالات خطا
  6. تعیین علل بروز هر یک از این حالتهای خطاها
  7. فهرست کردن کنترل های جاری به منظور شناسایی و جلوگیری از این خطاها
  8. محاسبه عدد اولویت ریسک (RPN)
  9. اجرا و پیاده سازی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
  10. بازبینی عدد اولویت ریسک

اهمیت مسائل ایمنی و پیشگیری از حوادث در صنعت هوا و فضا علت اصلی پیدایش FMEA می باشد .در ابتدا این ابزار بعنوان ابزار کلیدی برای افزایش ایمنی در فرآیند های صنایع شیمیایی مطرح شد و از آن به بعد هدف از اجرای این تکنیک پیشگیری تصادفات و اتفاقات میباشد.

این ابزار تکنیکی متکی بر پیشگیری قبل از وقوع میباشد که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی بکار میرود . در این فایل علاوه بر آنکه چگونگی استفاده از این ابزار در راستای شناسانی حالات بالقوه خرابی در صنعت، آنالیز آنها و شناخت آثار پرداخته می شود، یک نمونه پیاده سازی شده در اکسل نیز ارائه شده است.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

یک نظر

ارسال دیدگاه