جزوه آموزشی

نظریه بازی ها

نظریه بازی ها:

مهندسی صنایع// زندگی مملو از تضادها و رقابتهاست. نمونه های بسیاری را می توان نشان داد که طرفهای متخاصم، تضاد منافع دارند . جنگها و کشورگشایی ها، مبارزات سیاسی، مسابقه های تبلیغاتی، بازاریابی و شرط بندیها از این جمله اند. یک مشخصه اساسی بسیاری از این نمونه ها آن است که نتیجه نهایی بستگی به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط طرفین متخاصم اتخاذ می گردد . در این جزوه نظریه ای برپایه فرآیند تصمیم گیری در مقابل رقیب یا همان نظریه بازی، به تفصیل بیان می شود که می توان از آن در موقعیت های مشابه تصمیم گیری استفاده کرد.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه