جزوه آموزشی

جزوه مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع (TQM) فرایندی است متمرکز بر روی مشتری ها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایند ها توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

TQM یا مدیریت کیفیت جامع عبارت است از یک رویکرد برای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات از طریق مشارکت همه سطوح و وظایف شرکت.

مدیریت کیفیت جامع TQM رویکردی برای افزایش موثر بودن وانعطاف پذیری همه جانبه سازمان است.

رویکرد TQM سعی می کند از طریق مشارکت دهی و سازماندهی همه سازمان از بخش ها و فعالیت ها و افراد بهبود و پیشرفت را ایجاد نماید.

در TQM قرار است مدیریت منابع انسانی را به حدی اعلا داشته باشیم به گونه ای که منابع انسانی سازمان در موثرترین حالت خود برای دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان مشغول باشند.

مدیریت کیفیت فراگیر، در پی اهداف و چشم‌اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف که به طور شاخص، در بسیاری از منابعی که به بحث پیرامون این مفهوم پرداخته‌اند به چشم می‌خورد اشاره می‌گردد:

  1. جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه
  2. درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها
  3. حفظ کیفیت و بهبود مستمر
  4. طراحی و انتخاب فناوری و فرآیندهای مناسب تولید
  5. آموزش عینی کیفیت
  6. اندازه‌گیری کار
  7. توجه به نقطه بهینه هزینه‌های چرخه حیات
  8. بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر
  9. استانداردهای بالاتر
  10. سیستم‌ها و رویه های بهبودیافته

دانلود جزوه

 

ارسال دیدگاه