مقاله/ یادداشت

الگوریتم ژنتیک در مسیریابی وسیله ی نقلیه

الگوریتم ژنتیک در مسیریابی

الگوریتم ژنتیک در مسیریابی

طراحی شبکه­های توزیع و جمع­آوری یکی از مهم­ترین مسائل مطرح در صنایع کنونی جهان است. در این صنایع، مسیر یابی وسایل حمل و نقل در نظر گرفته شده و مدل VRP را شکل دادهاند، به این معنا که مسیر بهینه­ی هر وسیله­ی نقلیه در مسیر مرتبط خود تعیین شود.

مساله مسیریابی وسیله نقلیه یکی از مهمترین مسائل موجود در صنایع جهان است که امروزه به علت کاربردهای واقعی در مسائل صنعتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در این مساله چندین وسیله نقلیه بطور همزمان از انبار (پارکینگ وسایل نقلیه) شروع به حرکت کرده و بعد از ملاقات کردن گره­ های تقاضا (مشتریان) به انبار باز می­گردند، به شرط آن­که اولاً هر گره­ی تقاضا فقط توسط یکی از این وسایل نقلیه ملاقات شود و ثانیاً هر وسیله نقلیه بیشتر از ظرفیت خود در طول مسیر بارگذاری نکند. به کاربردن صحیح این مساله حدود ۵ تا ۲۰ درصد در کل هزینه ­ی حمل و نقل صرفه ­جویی می کند. در ادامه مطلب دو مقاله در رابطه با حل مسئله مسیریابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برایتان قرار دادیم.

دانلود مقاله 

ارسال دیدگاه