جزوه آموزشی

آموزش برنامه ریزی نیازمندی به مواد (MRP)

برنامه ریزی نیازمندی به مواد

برنامه ریزی نیازمندی به مواد (MRP):

MRP دراوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به برنامه ریزی تدارک و تولید مواد در آمریکا شکل گرفته و کتاب راهنمای کامل آن در سال ۱۹۷۵ توسط ارلیکی منتشر گردید.
طرح اولیه فوق برای بکارگیری کامپیوتری MRP ، بر مبنای یک پردازشگر لیست مواد (BOM) ایجاد گردیده بود. این پردازشگر، برنامه تولیدی اقلام والد را به برنامه تولید یا خرید اقلام جزء تبدیل مینمود.

این امر با بسط دادن یا به اصطلاح انفجار نیازمندی های محصول بالاترین سطح در طول لیست مواد به منظور تعیین تقاضای قطعات انجام می گرفت.

سپس تقاضای ناخالص پیش بینی شده، با موجودی های در دست و سفارشات در طول افق زمانی برنامه ریزی و در هر سطح از BOM مقایسه میگردید.

با گذر زمان، نصب این سیستم ها در شرکت های مختلف گسترش یافت و به منظور افزایش دامنه عملکرد این سیستم های نرم افزاری، توابع عملیاتی متعددی به آنها اضافه گردید.

از جمله توسعههای صورت گرفته بر روی سیستم اولیه می توان به سر برنامه تولید (MPS) ، کنترل فعالیت تولید (PAC) ، برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت (RCCP) ، برنامه ریزی احتیاجات (نیازمندی های) ظرفیت(CRP) ،وخریداشاره نمود.

ترکیب مدل های برنامه ریزی)یعنی (CRP,MRP,MPS و مدل های اجرایی )یعنی PAC و خرید( و نیز ایجاد شرایطی که سیکل برنامه ریزی بتواند از سیکل اجرایی بازخوردهای لازم را دریافت نماید، منجر به نوع کامل تری از MRP گردید که به آن MRP حلقه بسته گویند.

با اضافه کردن مدل های مالی خاصی به MRP حلقه بسته و همچنین توسعه سربرنامه تولید به منظور پذیرش وظایف کامل تری به عنوان یک برنامه اصلی یا مرجع و بالاخره امکان پشتیبانی برنامه ریزی بازرگانی از لحاظ جنبه های مالی آن، سیستم کاملی حاصل می شود که در واقع رویکردی یکپارچه را برای مدیرتی منابع تولیدی ارائه می‌دهد. این MRP توسعه یافته، برنامه ریزی منابع تولیدی یا MRP-II نامیده می شود.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه