مقاله/ یادداشت

توضیحاتی در خصوص استاندارد DMN

استاندارد DMN

استاندارد DMN:

مهندسی صنایع// استاندارد بعدی که به طور مختصر راجع به آن صحبت می کنیم DMN یا مدل تصمیم گیری است. در این مدل نیز شما با نمادهای بصری سر و کار دارید که به شما نشان می دهد برای داشتن یک تصمیم منطقی به چه چیزهایی احتیاج دارید. با استفاده از این مدل شما تصمیمی دقیق خواهید گرفت. نسخه ی ۱٫۱  DMN  و نسخه ی بتای آن در وب سایت OMG موجود است.

استاندارد DMN

در این قسمت نیز نمادهای ساده ای داریم که در درک نمودار به ما کمک می کند. مربع به معنی تصمیم است. ورودی یک بیضی است. مدل دانش کسب و کار مستطیل است. منبع دانش که منابع مورد اعتماد دانش ما برای تصمیم گیری درآن قرار دارد یک چهارضلعی با یک ضلع زاویه دار است. اطلاعات مورد نیاز یک فلش است. دانش مورد نیاز خط چین با یک فلش جهت دار است. یک خط چین با یک نقطه در انتهایش نماد اختیارات مورد نیاز است.

استاندارد DMN

با هم یک مثال را بررسی می کنیم. در اینجا یک نمودار ساده ی DMN را مشاهده می کنید. در بالای نمودار تصمیم مورد نظر را می بینید. همان طور که مشاهده می کنید برای تصمیم گیری به اطلاعاتی نیاز داریم که خود نیازمند یک تصمیم دیگر است و خود به یک ورودی بر پایه ی دانش اختیاری نیاز دارد که می تواند یک قانون یا یک روش خاص در درون سازمان یا منبعی برای تصمیم گیری باشد.

در اینجا شما نحوه ی تصمیم گیری را مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید تصمیم اصلی بر مبنای تصمیمی دیگر است که خود آن تصمیم بر اساس دو ورودی گرفته می شود که یکی از این ورودی ها قانونی خاص دارد که ما باید آن را رعایت کنیم.

در قسمت دیگر یک تصمیم گیری منطقی را مشاهده می کنید که تصمیم سطح دوم است و ما آن را بر روی یک جدول تصمیم گیری توضیح داده ایم که در آن منطق دقیق تصمیم گیری به طور کامل توضیح داده شده است. شما به سادگی می توانید جدول را بخوانید. هر نقش به عنوان یک قاعده و هر ستون به عنوان یک ورودی دیده می شود و سپس شما خروجی را مشاهده می کنید. بنابراین  اساسا می توان گفت که اگر ورودی ۱ درست است، ورودی ۲ نیز درست است و در نتیجه خروجی و بقیه ی موارد نیز درست است. حالا شما می توانید جداول پیچیده تری از تصمیمات منطقی را نیز بخوانید.

DMN قدرت زیادی برای تفسیر تصمیمی منطقی به نام FIL را دارد که در اینجا به بررسی آن نخواهیم پرداخت اما به تنهایی یک استاندارد قدرتمند برای تصمیم گیری است.

 

این ویدیو که به بررسی مفاهیم BPMN ،CMMN و DMN می پردازد را از دست ندهید.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

ارسال دیدگاه