ویدیو

ویدیو؛ بررسی مفاهیم BPMN و CMMN و DMN

 در این ویدبو به این مسئله می پردازیم که BPMN ,CMMN و DMN چه معنایی دارند BPMN استاندارد مدیریت فرایند کسب و کار، CMMN استاندارد مدیریت موارد و DMN استاندارد تصمیم گیری را بیان می کند. در واقع این استانداردها زبان بیان نحوه انجام کار شما هستند و هدف انجام کار را نشان می دهند.

/BPMTRAINING

ارسال دیدگاه