جزوه آموزشی

فایل آموزشی سبک‌های مدیریتی لیکرت

سبک‌های مدیریتی لیکرت

سبک‌های مدیریتی لیکرت

مهندسی صنایع//  روش های مختلفی برای مدیریت کردن یک سازمان وجود دارد. یکی از این روش ها مدیریت به سبک لیکرت می باشد. رهبر سازمان با انتخاب نحوه مدیریت، به طور مستقیم برروی خلاقیت و بهره وری سازمان تأثیر میگذارد.

میزان موفقیت سازمان بر خلاقیت و بهره وری، به این بستگی دارد که اعضای سازمان تا چه حد در فرآیند تصمیم گیری و حل مسأله مشارکت میکنند. در این مقاله به این سبک‌ها می پردازیم تا ببینیم هرکدام چه ویژگی هایی دارند و چگونه بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارند.
مدیریت خوب براساس مفاهیم زیر ساخته می شود:
▪️رهبری
▪️انگیزش
▪️ارتباط
▪️تعامل و تأثیرگذاری
▪️تصمیم گیری
▪️هدف گذاری

دانلود فایل

ارسال دیدگاه