پروژه های دانشجویی مقاله/ یادداشت

مقاله” تولید و مدیریت ضایعات الگو سازی عوامل موفقیت در صنایع تولیدی ژاپن”

مدیریت ضایعات

مدیریت ضایعات:

مهندسی صنایع// تولید محصول با کیفیت بالا و عاری از عیب از جمله اهداف استراتژیک محسوب می شود که هر سازمانی را در دستیابی به سهم مناسب از بازار رقابت جهانی یاری می نماید. این در حالی است که کاهش و حذف ضایعات نقش مهمی را در رسیدن به هدف مزبور عهده دار است.

در این مقاله مدلی معرفی می شود که حاصل تجارب و «١(IMI) سیستم چرخه های تحقیق، روش و اجرا » تحت عنوان موفقیتهای صنایع تولیدی ژاپن در زمینه بهبود مستمر مدیریت ضایعات می باشد.

این مدل شامل سه چرخه مرتبط بهم است و هرکدام دربرگیرنده اجزای مربوط به خود می باشند. جمع بندی مطالب حاکی از آنست که استفاده موفقیت آمیز الگوی ژاپنی نیازمند ادغام سیستماتیک مجموعه ای از تکنیک های کیفیت می باشد.

به بیان بهتر، این امکان وجود دارد که استفاده گزینه ای و منحصر بفرد تکنیکها منجر به برخی نتایج مطلوب گردد، ولی در نهایت موجب جلوگیری از بروز خطا و عدم ایجاد می توان به ویژگی بهبود مستمر اشاره نمود که IMI ضایعات نمی گردد.

همچنین، از مزیتهای مدل یکی از مباحث (QCs) یکی از چرخه های سه گانه آنرا نیز تشکیل می دهد. چون چرخه های کیفیت بوده و از جمله مدلهای مشارکتی می باشند که بهره گیری از (TQM) مهم در مدیریت کیفیت فراگیر کارکنان را در راستای تسریع تحقق اهداف سازمانی موجب می گردند، چگونگی تلفیق آنها با مدل نیز معرفی شده است.

به بیان بهتر، پیشنهاد نهایی این مقاله تلفیق مدیریت ضایعات با مدیریت IMI کیفیت فراگیر را در قالب یک مدل جدید مشخص می‌نماید.

غالباً مدیریت ضایعات بعنوان یک چالش مهم در سطح جهانی مدنظر قرار میگیرد، چرا که در برخی موارد ضایعات تهدید کننده بهداشت عمومی و محیط بوده و حتی ممکن است بعنوان مانعی بر سر توسعه اقتصادی تلقی گردد.

تا به حال راه حلهای گوناگونی برای برخورد با این مساله ارائه شده است و کاهش ضایعات از جمله راههایی می باشد که شاید بیش از سایر روشها بر آن تاکید شده است. این درحالی است که بروز ضایعات یک امر غیرقابل اجتناب به نظر میرسد.

در ادامه به بررسی چرخه عملکرد و مدیریت ضایعات با در نظر گرفتن صنایع تولیدی در کشور ژاپن می پردازد:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه