جزوه آموزشی

جزوه برنامه ریزی تولید ادغامی

برنامه ریزی تولید ادغامی

  • برنامه ریزی ادغامی (Aggregate Planning) در رده برنامه های میان مدت دسته بندی می شود که به طور معمول از ۲ تا ۱۲ ماه را پوشش می دهد.
  • هدف از برنامه ریزی ادغامی ایجاد یک طرح تولید است تا به طور مؤثر از منابع در دست سازمان برای رسیدن به تقاضای مورد نیاز مشتریان استفاده کند.
  • به خصوص برنامه ریزی ادغامی برای سازمانهایی که تقاضای فصلی دارند یا تغییرات تقاضای زیادی را تجربه کرده اند، مناسب است.
  • در برنامه ریزی ادغامی در مورد نرخ تولید محصول خروجی، استخدام و اخراج نیرو، سطح موجودی در دست، به تأخیر انداختن برآوردن تقاضا و کمک گرفتن از قراردادهای جنبی، تصمیم گرفته می شود.
  • و…

 

دانلود جزوه برنامه ریزی تولید ادغامی

دانلود

ارسال دیدگاه