ویدیو

چرا زبان مدلسازی BPMN اهمیت دارد؟

زبان مدلسازی BPMN

چرا BPMN اهمیت دارد؟ 

این مطالب رو از دست ندید:

مدلسازی بخش اورژانس بیمارستان مطابق با زبانBPMN
تفسیر شبیه سازی فرآیندbpmn در visual paradigm [ویدیو]
صفر تا ۱۰۰ آموزش نرم افزار بیزاجی / Bizagi
نکات مهمی که باید در خصوص مدیریت فرایند کسب و کار یا BPM بدانیم
قدمهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان
شبیه سازی فرآیند در نرم افزار ویژوال پارادایم
آموزش مدلسازی فرآیندها به کمک زبان BPMN2
۳ ویدیو آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار / BPM
ویدیو یکپارچه سازی هوش تجاری و مدیریت فرآیند های کسب و کار

ارسال دیدگاه