جزوه آموزشی

آشنایی با مدل کانو

مدل کانو

مدل کانو ؛

پروفسور نوریاکی کانو و ھمکارانش در سال ۱۹۸۴ مدلی را به عنوان مدل رضایت مشتری کانو معرفی نمودند که این مدل قادر است سه نوع نیازھای یک محصول که بر روی رضایت مشتری از طرق مختلف اثر می گذارند را تفکیک نماید. در حقیقت مدل کانو مشخصه ھای کیفی ھر محصول را به سه دسته تقسیم می کند که ھر دسته بیانگر یک نوع مشخص از نیازھای مشتری می باشد.

دانلود فایل آشنایی با مدل کانو

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

نظر داد