پروژه های دانشجویی مقاله/ یادداشت

مقاله؛ سیستم صف در بانک

سیستم صف در بانک

سیستم صف در بانک

بانک ها بی شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه ای در جایگاه سازمان های مالی، دولت را در اجرای سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) یاری می کنند. این سازمان ها که در تقسیم بندی بخش های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و بقای آن است، لذا بهینه سازی سیستم خدمت دهی بانک ها می تواند در محیط رقابتی امروز با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها گردد.

دانلود مقاله

 

این مطالب رو از دست ندید:

تجزیه و تحلیل سیستم صف بخش اورژانس بیمارستان

توضیحات خلاصه در خصوص نظریه یا تئوری صف

ارسال دیدگاه