ویدیو

انیمیشن مقدمه ای بر مدیریت پروژه (زبان اصلی)

مدیریت پروژه

انیمیشن مقدمه ای بر مدیریت پروژه:

تقریبا هر فعالیتی که در محل کار انجام میدهید، از کوچکترین فعالیت تا بزرگترین تعهدات، میتواند یک پروژه باشد. همه این فعالیت ها، از برخی شیوه های ساده مدیریت پروژه بهره میبرند.

ارسال دیدگاه