ویدیو

ویدیو یکپارچه سازی هوش تجاری و مدیریت فرآیند های کسب و کار

هوش تجاری و مدیریت فرآیند

هوش تجاری و مدیریت فرآیند

ویدیویی از مقاله پاورپوینت یکپارچه سازی هوش تجاری و مدیریت فرآیند های کسب و کار از دکتر مهسا پری در، دانشجوی ام بی ای دانشگاه صنعتی شریف.

نتیجه مقاله: شفافیت مقاومت می آورد.

ارسال دیدگاه