ویدیو

ویدیو آموزشی چارچوب ARIS در مدیریت فرایند کسب و کار / BPM

چارچوب ARIS در BPM

چارچوب ARIS در BPM

در این فیلم خواهید دید: لزوم بکارگیری متدولوژی و چارچوب مناسب در پروژه های BPM. چهار نمونه از بهترین متدولوژی های BPM متدولوژی AVE یا آیریس چرخه حیات و…

 

ارسال دیدگاه