مقاله/ یادداشت

مقاله برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها

خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها

برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها

سازمان های امروزی پایه های رقابتی پایدار خود را بر داراییهای نا ملموس و سرمایه های فکری خود بنانهاده اند. این امر به ویژه در مورد صنایعی که خدمات اطلاعاتی و نرم افزاری آنها بر پایه ی دانش بنا نهاده شده اند، بیشتر صدق می کند. مزیت رقابتی بیش از پیش، از دانایی نیروی انسانی نشات می گیرد و سرمایه دانش انسانی نقش مهم تری نسبت به سرمایه فیزیکی و یا مالی در تعیین رهبران بازار دارد.

با توجه به این حقیقت که دانش، تواناییها و مهارت های کارکنان، یکی از مهم ترین و قابل تجدید شونده ترین منابعی است که سازمان می تواند در مدیریت استراتژیک خود از آن مزیت کسب کند، این سرمایه سازمانی بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت شده است. مدیریت دانش و حیطه های مربوط به آن بر این واقعیت تاکید دارند که در فضای اقتصاد نوین جهانی، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در گرو ظرفیت و توانایی سازمان در توسعه و استفاده صحیح از منابع مبتنی بر دانش سازمان است.

به همین سبب در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا به چگونگی خلق دانش در سازمان پرداخته می شود و پس از آن استراتژی های مدیریت دانش نیروی کار در سازمان بیان می گردد، تا بتوان به سادگی و به وسیله رویه هایی که بیان می گردد استراتژی مناسب در خصوص دانش نیروی انسانی در سازمان ها اتخاذ نمود.

نویسنده: میلاد ابوالقاسمیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه مهرآستان

محل نشر: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

سال: ۱۳۹۳

برگزار کننده: University of Szczecin و (International Center of Academic Communication (ICOAC

محل برگزاری: لهستان، سزین

دانلود از سیویلیکا

 

این مطالب رو از دست ندید:

مقاله برنامه ریزی خلق دانش در سازمان ها

گام های پیاده سازی مدیریت دانش

ارسال دیدگاه