دسته بندی -پروژه های دانشجویی

پاورپوینت کایزن

صنایع – کایزن یک مفهوم ژاپنی است که از ترکیب دو واژه KAI به معنی تغییر و ZEN به معنی خوب...

پاورپوینت برونسپاری

برونسپاری  مهندسی صنایع// امروزه به عنوان یکی از استراتژی های موثر در دنیای کسب و کار شناخته شده...