شناخت مهندسی صنایع مطلب ویژه

اصول فکری مهندسی صنایع و تفاوت آن با دیگر رشته های مهندسی

مهندسی صنایع به منظور فراهم آوردن شرایطی است که بتوان کالاهای مختلف را تولید و خدمات مطلوبی را ارائه داد. خصوصیت برجسته مهندسی صنایع تفکر فراگیر است.

اطلاعاتی درباره مهندسی صنایع

مهندسی صنایع یکی از گرایشات مهندسی است که حوزه های کاری آن فراتر از سایر رشته های مهندسی است. در این رشته از اصول و تکنیک هایی برای طراحی، بهبود و نصب سیستم های مختلف که شامل اطلاعات، انرژی، تجهیزات و حتی انسان می تواند باشد، استفاده می شود. در این مقاله به بررسی اطلاعاتی درباره اینکه مهندسی صنایع چیست خواهیم پرداخت تا آگاهی درباره این رشته افزایش یابد.

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع به منظور فراهم آوردن شرایطی است که بتوان کالاهای مختلف را تولید و خدمات مطلوبی را ارائه داد. در مهندسی صنایع به مهارت هایی در علوم مختلف چون ریاضی، اجتماعی، فیزیک و فنون طراحی مهندسی نیازمند هستیم. این رشته همانند یک پل بین اهداف مدیریت و عملکرد سازمان است. یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع اعتقاد به بهره وری و بهبود یافتن مستمر است زیرا اینکه به وضعیت فعلی اکتفا شود نتیجه ای جز در جا زدن نخواهد داشت. این نگرش روز به روز به ارتقاء و پیشرفت کمک می کند. بررسی مسائل به صورت منحصر به فرد از ویژگی های این رشته است و به جای تصورات ذهنی به واقعیت هایی که بر کل سیستم و اجزا حاکم است توجه دارد

نگرش مهندسی صنایع

تفاوت مهندسی صنایع با دیگر رشته های مهندسی

 رشته های مهندسی به دنبال ماهیت فنی فرآورده ها و فرآیندهای مختلف هستند اما درمهندسی صنایع به دنبال بالا بردن بهره وری در تکنولوژی، مدیریت منابع انسانی می باشند. انسان به عنوان یکی از مولفه های اصلی در مهندسی صنایع در نظر گرفته می شود که در بین رشته های مهندسی تنها این رشته این گونه است و برای همین است که مهندسان این رشته برای امور برنامه ریزی، کنترل و نصب فعالیت های موسسات مختلف به صورت تیم هایی میان رشته ای جذب می شوند.

فعالیت های آنها در بخش تولید، ارائه خدمات، حمل و نقل، نوآوری در محصولات و جریان اطلاعات سازمانی می تواند باشد. از این مطلب نتیجه می گیریم که مهندسان صنایع برای همکاری تخصص های گوناگون و کارهای گروهی بستر لازم را ایجاد می کنند و در نتیجه خدمات در برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد نظام های تولید و اجرا به صورت منسجم تری انجام می شود. این مسائل سبب راحتی کارمندان، افزایش کیفیت، کم کردن هزینه ها، آسان شدن کارها و کسب رضایت مشتری ها خواهد شد.

اصول فکری مهندسی صنایع

دیدگاه مهندسی صنایع

مهندسی در هر گرایشی بر اساس طراحی است که مبتنی بر اندازه گیری، تحلیل و محاسبه با بهره گیری از علوم ریاضی و تجربی می باشد، از اینرو مهندسی دید ماشینی و فنی دارد که سبب می شود در ابعاد خاص و برخی از موضوعات محدودیت دیدگاه وجود داشته باشد. مهندسان صنایع نگرش سیستماتیک دارند و بین تخصص های مختلف ارتباط ایجاد کند و نهاد مدیریت سازمان را شکل می دهند و با هماهنگی بیشتری به برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت امور اجرایی می پردازند.

خلاقیت از اصول فکری مهندسی صنایع

در مهندسی صنایع فعالیت اصلی ارائه طرحی است که سیستم های جاری بهبود پیدا کند و یا طرحی جدید ارائه خواهد شد. از اینرو در این رشته نیاز به خلاقیت و نوآوری در جهت ایجاد این طرح ها وجود خواهد داشت. مهندسی صنایع با داشتن علوم و فنون مختلف و خلاقیت این امکان را می دهد که در حرفه مورد نظر فرصتی برای ایده های جدید ایجاد شود.

تفکر فراگیر از اصول فکری مهندسی صنایع

خصوصیت برجسته مهندسی صنایع تفکر فراگیر است که به بررسی مسائلی از کل به جزء خواهد پرداخت و بین اجزاء تعامل ایجاد می شود و بدین ترتیب از سیستم های مورد نظر مدل کاملی تهیه و به بهترین شکل ممکن به بررسی مسائل خواهند پرداخت.

مدیریت زمان در مهندسی صنایع

هر کاری باید در ظرف زمان خود انجام شود و خروجی به موقعی داشته باشد تا از ارزش برخوردار باشد. در عرصه رقابت اقتصادی اهمیت زمان بر کسی پوشیده نیست. مهندسان صنایع نیز این موضوع را درک کرده اند و از تکنیک هایی استفاده می کند که در تمامی فرآیندها، زمان مورد توجه قرار بگیرد.

مدیریت زمان در مهندسی صنایع

ارسال دیدگاه