مطلب ویژه مقاله/ یادداشت

مدیریت استراتژیک در زندگی فردی

مدیریت استراتژیک فردی

مدیریت استراتژیک فردی:

مهندسی صنایع//  انسان در شروع قرن بیست و یکم در دنیایی قرار گرفته است که کاملاً با دنیای دیروز متفاوت است. دنیایی که گذشته چراغ راه آینده و ثبات نسبی بر رویدادهای محیطی حاکم بود. دنیایی که تغییرات ناآشنا و گسسته، استثنا محسوب می گردید و چالش های محیطی تا حدود زیادی شناخته شده بود؛

اما استمرار آهنگ فزاینده تغییر و تحولات در دهه های اخیر و در حوزه های گوناگون اجتماعی ،سیاسی، تکنولوژی، اقتصادی و… شرایط را به کلی دگرگون نموده، انسان ها را با چالشهای نوینی روبه رو ساخته است. شرایطی که عدم اطمینان، ویژگی اصلی آن است و پیامدهای زیر را برای افراد در زندگی به همراه دارد :
– دشواری فزاینده در پیشبینی تغییرات؛ به گونه ای که قبل از رخ دادن رویدادها نمی توان پاسخ مناسبی برای آنها برنامه ریزی نمود .
– نیاز به سرعت بیشتر برای اجرای پاسخ به مشکلات زندگی .
– نیاز به انعطاف پذیری و مواجهه به موقع با غافل گیری هایی که قابل پیشبینی نیست .
روشن است که افراد در این وضعیت به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل را برای آنان در برخورد با رویدادهای ناآشنا و ناگهانی فراهم می سازد؛ ابزارهایی که به انسان در شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر بقاء و رشد خود
کمک کرده، امکان بررسی دامنه وسیع تری از راه حل ها را برای او فراهم می نماید .

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه