کتاب

کتاب آموزشی “چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک” در دو جلد

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مهندسی صنایع//  پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ایجاد ارزش برای ذینفعان خود میباشد. همه شرکت ها با عدم قطعیت روبه رو هستند، و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد بطوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد.

عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح میشود. مدیریت ریسک مدیر را قادر میسازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسکها و فرصتهای وابسته به آن، واحد اقتصادی را بصورت موثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد.
ارزش، زمانی حداکثر میشود که مدیریت، راهبرد و اهداف را برای ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسکهای مربوط تنظیم نماید، و بطور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادی بکار گیرد. مدیریت ریسک در برگیرنده موارد زیر میباشد.
همسو کردن اشتهای ریسک و راهبرد: مدیریت، اشتهای ریسک واحد اقتصادی را در ارزیابی گزینه های راهبردی، تعیین اهداف
مربوط، و شرح و بسط ساز و کارهای مدیریت و مهار ریسک های مربوطه بررسی میکند.

در این کتاب پس از ایجاد آشنایی با انواع ریسک های پیش روی سازمان ها به آموزش چگونگی مدیریت این ریسکها می پردازد.

دانلود فایل۱

دانلود فایل۲

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه