مقاله/ یادداشت

چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم؟

 

سمینار

سمینار

مهندسی صنایع//  “چگونه یک سمینار موفق ارائه دهیم؟”

اين دست نوشته شامل نكات اطلاعات وراهنماييها است كه توانايي شما را در ارائه سمينار بالا مي برد. هنگامي كه شما اين كتابچه را مطالعه مي كنيد متوجه خواهيد شد كه خيلي از موضوعات ساده وبديهي در آن بيان شده است.

اما در واقع خيلي از اين نكات توسط كساني كه در امر ارائه سمينار كم تجربه هستند رعايت نمي شود دركنار مطالعه اين نوشته شما بايد در سمينارها ديگران شركت كنيد وبه جزئيات ارائه توجه كافي داشته باشيد وببينيد كداميك از مواردی كه توسط ارائه دهندگان رعايت ميشود مي تواند در موفقيت سمينار موثر باشد، اين موارد را يادداشت كنيد و مطمئن باشيد اين يادداشتها شمارا در ارائه يك سمينار عالي به طرز موثر كمك خواهد كرد .
(ویژه ی دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد)

دانلود فایل

 

ارسال دیدگاه