پروژه های دانشجویی جزوه آموزشی

پاورپوینت آموزش متد ANP

ANP

متد ANP:

مهندسی صنایع// ANP یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با انواع وابستگی ها سر و کار داشته و به طور موفقیت آمیزی درزمینه های گوناگون به کار گرفته شده است. فرآیند تحلیل شبکه ای را می توان کاملترین روش تصمیم گیری چند معیاره نامید که تاکنون ارائه شده است .

ساعتی در سال ۱۹۹۶ روشی را برای تصمیم گیری چند معیاره ارائه کرده است که این روش به اختصارفرآیند تحلیل شبکه یاANP نامیده شده و هدف از ارائه آن ساختن مدلی میباشد که از طریق آن بتوان مسائل پیچیده تصمیم گیری چند معیاره را به صورت اجزاءکوچک تر تجزیه نمود و به واسطه مقدار دهی معقولانه به اجزاء ساده تر و سپس ادغام این مقادیر تصمیم گیری نهایی را انجام داد.

روشANPشکل توسعه یافته ای از AHP است که قادر است همبستگی ها و بازخورهای موجود بین عناصر مؤثر در یک تصمیم گیری را مدل سازی نموده و تمامی تأثیرات درونی اجزای مؤثر در تصمیم گیری را منظور و وارد محاسبات نماید، لذا به واسطه این ویژگی این تکنیک متمایز و برتر از مدل های قبلی مربوطه می باشد .

در فرایند تحلیل سلسله مراتبی روابط بین سطوح تصمیم مختلف تصمیم گیری یک طرفه در نظر گرفته می شود. مزیت اصلی روش مذکو ر این است که سنجش‌سنجهای مختلف براساس روابط آنها و نه سلسله مراتب انجام می شود.

اگر چه فرایند تجزیه و تحلیل شبکه ای نیز یک مقیاس اندازه گیری نسبی مبتنی بر مقایسات زوجی را به کار می گیرد، اما مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک ساختار اکیداً سلسله مراتبی را به مسأله تحمیل نمی کند، بلکه مسأله تصمیم گیری را با به کارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد مدلسازی می کند.

از جمله مفروضات فرایند تحلیل سلسله مراتبی این است که بخش ها و شاخه های بالاتر سلسله مراتب ، مستقل از بخش ها وسطوح پایین تر میباشند.

درصورتی که در بسیاری ازتصمیم گیری ها نمیتوان عناصر تصمیم را به صورت سلسله مراتبی و مستقل از یکدیگر مدل سازی کرد.

از این رو برای حل چنین موضوعی، عناصر مختلف را به یکدیگر وابسته می سازند و ساعتی پیشنهاد می کند که از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شود.

در این فایل به تفاوت های اصلی ANP با دیگر روش ها و متد حل مسئله با استفاده از این روش در قالب یک مدل اجرا شده ارائه می شود:

دانلود فایل

 

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه