اخبار کنکور ارشد و دکتری

حمایت مالی از رساله های دکتری مهندسی صنایع

رساله های دکتری مهندسی صنایع

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از رساله های دکتری مهندسی صنایع تا سقف ۳۰۰ یا ۴۵۰ میلیون ریال حمایت می کند.

به گزارش مهندسی صنایع، دانشجویان ورودی مهرماه ۹۳ به بعد که تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد باشد؛ مشمول این دوره فراخوان صندوق می باشند.

بنا بر این گزارش، مبلغ حمایت برای هر رساله تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال می باشد و چنانچه نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری یا مرحله تجاری سازی برسد و خریدار داشته باشد، در صورت نیاز ، به این رقم ۵۰% افزوده خواهد شد.

از جمله شرایطی که در دستورالعمل حمایت از رساله دکترا ذکر شده است بدین شرح است که متقاضی باید در یکی از دانشگاه های دولتی مجری آموزش رایگان ( روزانه ) و تمام وقت مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل باشد.

دانشجویان مقطع دکتری تا ۳۱ اردیبهشت برای ثبت نام و ارسال طرح های پژوهشی باید به نشانی rtms.insf.org مراجعه نموده و با ایجاد پروفایل ، مراحل ثبت طرح رساله دکتری را به انجام برسانند.

✅ دستورالعمل حمایت از رساله دکتری مهندسی صنایع

مراحل ثبت طرح رساله دکتری

/ انجمن مهندسی صنایع

ارسال دیدگاه