جزوه آموزشی

جزوه بالانس خط تولید

بالانس خط تولید:

مهندسی صنایع// امروزه بالانس خطوط مونتاژ گامی اساسی در برنامه ریزی سیستم های تولیدی به شمار می رود. وضعیت متعادل در سیستم های تولیدی به مفهوم بهره گیری از توان متاثر سیستم بوده و عدم دستیابی به یک وضعیت متعادل تنها منجر به هدر رفتن ظرفیت‌های مفید سیستم و تحمیل هزینه های گزاف به سیستم میگردد. یکی از مهمترین وظایف مهندسین صنایع ومدیران تولید واحد های صنعتی متعادل سازی سیستمهای تولیدی میباشد. در این جزوه نحوه بالانس خط مونتاژ(FLB) به تفصیل بیان شده است.

دانلود فایل

 

 

یک نظر

ارسال دیدگاه