جزوه آموزشی

ریسک پیاده سازی مدیریت منابع سازمان (ERP)

مدیریت منابع سازمان ERP

مدیریت منابع سازمان ERP

مهندسی صنایع// از یک سو به کارگیری سیستم های مدیریت منابع سازمان مزایای بسیاری برای شرکت ها در پی دارد و از سوی دیگر هزینه بالای مالکیت نرم افزار و هزینه های جانبی استقرار، ریسک استفاده از این سیستم ها را افزایش می دهد. در این مقاله تلاش شده است برخی اشتباهات رایج در شناسایی، پایش و حل مشکلات استقرار سیستم های ERP که ممکن است با آن ها مواجه شوید بررسی شده و اقدامات پیشنهادی جهت مدیریت آنها ذکر شود.

دانلود فایل 

این مطالب رو از دست ندید:

دانلود کتاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

تفاوتها / مقایسه BPMS و ERP

ارسال دیدگاه