ویدیو

وبینار مدیریت عملکرد و مدیریت پروژه

مدیریت عملکرد و مدیریت پروژه

وبینار مدیریت عملکرد و مدیریت پروژه توسط استاد علیرضا صائبی مدیریت عملکرد. مفاهیم و مفروضات

در این وبینار توضیحات مختصری درباره ارزیابی عملکرد و روشهای آن شامل مقدمات، توان سازمانی، ارزیابی عملکرد و بعضی شاخص های ارائه گردیده است.

مدیریت عملکرد. ارزیابی عملیاتی

ارزیابی عملکرد همکاران

ارزیابی موضوعی

مدیریت پروژه. برنامه ریزی پروژه

در این وبینار توضیحات مختصری درباره مدیریت و برنامه ریزی پروژه و بعضی مسائل کلیدی در این حوزه ارائه گردیده است.

مدیریت پروژه. برنامه ریزی پروژه
مدیریت پروژه. برنامه ریزی پروژه

مدیریت پروژه. اجرای پروژه

مدیریت پروژه. کنترل پروژه

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه