ویدیو

وبینار | مفاهیم کلیدی مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار:

مهندسی صنایع// مفاهیم کلیدی مدیریت فرآیند ** از سلسله وبینارهای آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار **سخنران: مهندس محمد رمضانی **مدرس و مشاوره BPM و BPMS **

دانلود ویدیو

 

 

این مطالب رو از دست ندید:

نکات مهمی که باید در خصوص مدیریت فرایند کسب و کار یا BPM بدانیم
قدمهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان
شبیه سازی فرآیند در نرم افزار ویژوال پارادایم
آموزش مدلسازی فرآیندها به کمک زبان BPMN2
۳ ویدیو آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب وکار / BPM
ویدیو یکپارچه سازی هوش تجاری و مدیریت فرآیند های کسب و کار

ارسال دیدگاه