ویدیو

ویدیوهای آموزشی تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل ؛ یکی از پرکاربردترین و ملموس ترین مسائل برنامه ریزی خطی که در زمینه های عملی گوناگونی کاربرد دارد، مسائل مربوط به حمل و نقل می باشد. در این گونه مسائل به خاطر ویژگی هایی از قبیل مقدار متغیرها و محدودیت های زیادی که دارند، حل از طریق روش عمومی سیمپلکس مستلزم هزینه های محاسبات کامپیوتری گزاف می باشد و حتی در برخی موارد غیر ممکن می نماید. با در نظر گرفتن این موارد و همچنین ویژگی هایی که این گونه مسائل دارند می توان از ساختار ریاضی خاص برای کاهش میزان محاسبات لازم استفاده کرد.

روش گوشه شمال غربی:

در این فایل روش گوشه شمال غربی برای یافتن یک جواب موجه اولیه برای یک مدل حمل و نقل در قالب مثالی بیان می شود.

روش کمترین هزینه:

در این فایل روش کمترین هزینه برای یافتن یک جواب موجه اولیه برای یک مدل حمل ونقل در قالب مثالی بیان می شود.

ویدیو دوم در زمینه روش کمترین هزینه:

 

روش پله سنگ:

 

روش توزیع تعدیل شده MODI:

/نیک منش

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه