پروژه های دانشجویی جزوه آموزشی

جزوه پاورپوینت مدیریت پروژه

پاورپوینت مدیریت پروژه

مدیریت پروژه عبارتست از به ‏کارگیری دانش‏ ها، مهارت‏ ها، ابزار و تکنیک‏ های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت‏ ها، به ‏منظور نیل به اهداف پروژه و انتظارات کارفرما. فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

دانلود فایل پاورپوینت

ارسال دیدگاه