یکی از ابزارهای مورد استفاده از حل این مسائل استفاده از نرم افزار های کامپیوتری در حل این مسائل است. از جمله این نرم افزارها، نرم افزار اکسل است که در خود حاوی یک افزونه مخصوص حل معادلات خطی میباشد. در این مطلب با ارائه یک فایل متنی و همچنین فیلم آموزشی سعی شده است که روش حل معادلات برنامه ریزی خطی را با کمک افزونه Solver در اکسل را آموزش دهیم.

در این آموزش فرض شده که مخاطب هیچ آشنایی قبلی با نرم افزار اکسل ندارد و تنها قرار است با استفاده از افزونه solver به حل معادلات خطی بپردازد. مثال در نظر گرفته شده برای این فیلم آموزشی از مهمترین کتاب آموزش پژوهش عملیاتی، استخراج شده (کتاب آقای مهرگان).

دانلود آموزش متنی

مشاهده ویدیویی آموزش حل مسائل برنامه ریزی خطی در اکسل: