مقاله/ یادداشت

مقاله برنامه ریزی خلق دانش در سازمان ها

برنامه ریزی خلق دانش در سازمان ها

برنامه ریزی خلق دانش

دانش سرمایه ای است که به کمک آن سایر سرمایه ها قابل بهره برداری بهینه خواهند شد. دانش سرمایه هوشمندی انسان و وجه تمایز آدمی از سایر موجودات است. سرمایه ی دانش با سایر سرمایه های بازاری متفاوت است، زیرا این سرمایه زمانی که ایجاد شد می تواند به وسیله ی بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. بدون آنکه از قدر آن کاسته شود و می توان به نوعی آن را غیر انحصاری دانست. سرمایه دانش قابل تقسیم است و زمانی که نشر یافت دیگر نمی توان عده ای را از آن محروم و مستثنا ساخت، و به عبارتی می توان گفت زمانی دانش ارزش پیدا می کند که نشر یابد و مورد بهره برداری قرار گیرد.

خلاصه آنکه مدیریت موثر بر سرمایه دانش در یک سازمان، پایدار ترین منبع برای توسعه محسوب می شود. مدیریت دانش عنصر حیاتی خود را از خلق دانش حاصل می کند و مدیریت دانش نباید صرفا به مراحلی مانند کسب، حفظ و کاربرد دانش بپردازد. مدیریت موثر دانش مدیریتی است که با به کارگیری ساختارها و فرآیند های مناسب امکان دانش آفرینی را فراهم سازد.

مدیریت دانش قدرت سازمان در جذب، حمایت و توسعه شایستگی ها و تدارک دیدن بستری ذهنی و فکری و ساختاری مناسب است که در آنها دانش نما پیدا می کند. بدین منظور نیز در این پژوهش سعی بر آن داریم تا رویه ای برای خلق دانش در سازمان ها ارائه دهیم. همچنین به واسطه معرفی مدلی به ارزیابی دانش ایجاد شده در سازمان می پردازیم.

نویسنده: میلاد ابوالقاسمیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی مهرآستان

محل نشر: کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت تعالی کسب و کار، تهران

سال نشر: ۱۳۹۳

نوع پذیرش: چاپ در مجموعه مقالات

مقاله برتر از نظر هیئت داوران جهت چاپ در مجلات ISI و ISC

برای دانلود کلیک نمایید: دانلود از سیویلیکا

این مطلب رو از دست ندید: گام های پیاده سازی مدیریت دانش

ارسال دیدگاه