نرم افزارهای مهندسی صنایع

آموزش نرم افزار ARENA

نرم افزار ARENA Arena بسته نرم افزاری برای شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد است که توسط...

Data Validation در اکسل

Data Validation در اکسل: مهندسی صنایع// این ویدیو نحوه ی اجرای Data Validation در اکسل را توضیح...