مقاله/ یادداشت

آموزش برآورد هزینه های کیفیت COQ

هزینه های کیفیت هزینه های فقدان کیفیت

 

هزینه های کیفیت COQ

مهندسی صنایع//

هزینه های فقدان کیفیت به چهار دسته هزینه های شکست داخلی،شکست خارجی،  پیشگیری و ارزیابی طبقه‌بندی می‌شود و موضوعات هر یک از دسته‌های هزینه های کیفیت COQ با توافق جمعی در درون سازمان تعیین می شود.

در استاندارد ISO/TS ۱۶۹۴۹ و ایزو ۹۰۰۴ تحلیل هزینه های فقدان کیفیت ضرورت دارد.

سازمان هایی که این استاندارد فنی مدیریتی را استقرار نموده‌ اند، به منظور جمع‌ آوری اطلاعات و تحلیل هزینه های کیفیت پایین از ابزار COQ هزینه های فقدان کیفیت استفاده می‌نمایند.

هزینه های فقدان کیفیت برای هر سازمان باید متناسب با آن سازمان تعریف شود.

اصطلاح “هزینه های کیفیت ” برای افراد مختلف،معانی متفاوتی دارد:

برخی افراد ” هزینه های کیفیت ” را معادل هزینه های دستیابی به کیفیت می‌دانند.
برخی از افراد این اصطلاح را به معنی هزینه های اجرایی واحد کیفیت در نظر می‌گیرند.
برداشت و تعبیر متخصصین از ” هزینه های کیفیت ” هزینه های ناشی از کیفیت پایین می‌باشد.

 

زمانی که مدیران، اصطلاح ” هزینه های کیفیت ” را به کار می‌برند منظور هزینه های ناشی از کیفیت پایین می‌باشد.

هدف‌های اصلی ارزیابی هزینه های فقدان کیفیت:

 • بیا ن مسئله کیفیت به زبان پول، تا مدیریت ارشد را تحت تأثیر قرار دهد.
 • شناسایی فرصت هایی مناسب و عمده کاهش هرینه های کیفیت.
 • شناسایی فرصت هایی مناسب جهت کاهش نارضایتی مشتریان.
 • بهبود در کنترل های بودجه ای و هزینه ای مرتبط با کیفیت.
 • اطلاع‌رسانی اطلاعات و داده‌های هزینه های کیفیت به منظورایجاد انگیزه در تلاش کارکنان در جهت کاهش هزینه‌ها.

طبقه‌بندی هزینه های فقدان کیفیت – طبقه‌بندی COQ

هزینه های شکست داخلی – خرابی درون‌سازمانی

این هزینه‌ها به نقص‌های پیش از تحویل محصول به مشتری مرتبط می‌شود در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول پیش از تحویل بهمشتری وجود نداشته باشد، چنین هزینه هایی وجود نخواهد داشتنمونه هایی از هزینه های شکست داخلی:

 • هزینه های ضایعات
 • هزینه های دوباره‌کاری
 • هزینه های تحلیل خرابی‌ها نظیر جلسات برگزارشده جهت تعیین علت‌های عد م انطباق‌ها
 • هزینه های جداسازی قطعات معیوب نظیر بازرسی صد در صد
 • هزینه های بازرسی/ آزمون مجدد
 • کاهش تنزل درجه محصول

 هزینه های شکست خارجی – خرابی برون‌ سازمانی

این هزینه های به نقص های پس از ارسال محصول به مشتری مرتبط می‌شود درصورتی‌که هیچ گونه نقصی در محصول پس از تحویل بهمشتری وجود نداشته باشد، چنین هزینه هایی وجود نخواهد داشتنمونه هایی از هزینه های شکست خارجی:

 • هزینه های ضمانت
 • هزینه های بررسی و رسیدگی به شکایت مشتری
 • هزینه های محصول برگشتی
 • تخفیفات ناشی از اجازه ارفاقی به مشتری،تخفیف به مشتری به ازای پذیرش محصول زیر استاندارد

هزینه های ارزیابی :

این هزینه‌ها برای تعیین درجه انطباق با الزامات صرف می‌شود نمونه‌های از هزینه های ارزیابی:

 • هزینه های بازرسی اقلام ورودی
 • هزینه های آزمایش محصول
 • هزینه های بازرسی حین فرآیند
 • هزینه های اجرای ممیزی کیفیت محصول
 • هزینه های مربوط به کالیبراسیون
 • هزینه ارزیابی تأمین کنندگان

هزینه های پیشگیری :

این هزینه‌ها برای به حداقل رساندن نواقص، خرابی و ارزیابی صرف می‌شوند نمونه هایی از هزینه های پیشگیری :

 • هزینه های ممیزی سیستم های مدیریتی
 • هزینه های مشاوره استقرار و نگهداری سیستم مدیریتی
 • هزینه آماده‌سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط باکیفیت
 • هزینه نگهداری دستگاه‌ها (پیشگیرانه)

با شناسایی و تعیین دسته‌های هزینه های فقدان کیفیت COQ در سازمان،توافق بر روی هزینه های هریک از طبقه‌ها صورت گرفته و سپس اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل صورت گیرد.

به‌منظور تحلیل هزینه های فقدان کیفیت COQ می‌توان نسبت‌های زیر را جهت تحلیل بکار گرفت:

 • هزینه های کیفیت به‌صورت درصدی از فروش
 • هزینه های کیفیت به‌صورت درصدی از سود
 • هزینه های کیفیت به‌صورت درصدی از کل هزینه های ساخت.

منبع: kharazian.ir

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه