مقاله/ یادداشت

فواید سیستم تولید ناب

فواید ناب

تولید ناب

امروزه تولید کنندگان همواره به دنبال روش تولیدی با حداکثر مزایا می باشند. مهندسین صنایعی که در این زمینه فعالند در صورت متناسب بودن شرایط می توانند از تولید به شیوه ی ناب استفاده نمایند. این روش در حال حاضر بسیار کاربردی است و فواید بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱) بهبود کیفیت:

🔸 ناب از طریق استفاده از تکنیک های حل مسئله و مکانیسم های خطا ناپذیرسازی، بهبود کیفیت را تسهیل می کند.

🔸 تکنیک های حل مسئله بر علل ریشه ای مشکل، تاکید می کند و خطاناپذیرسازی مانع از بازگشت مجدد مشکل می شود، در نتیجه بهبود کیفیت را افزایش می دهند .

۲) بهبود مدیریت دیداری:

🔸 تولید ناب، مدیریت دیداری را با استفاده از یک پویش بصری برای تشخیص وضعیت های غیر عادی انجام می دهد.

🔸 تولید ناب شامل مکانیسم های کنترل دیداری برای آسان کردن تشخیص ناهنجاری های فرآیند است.

۳) افزایش بهره وری:

🔸 تولید ناب شامل تعادل خطی و کار استاندارد برای اطمینان از کارایی و بهبود کارایی است.

🔸 رویه های کار استاندارد شده، کارایی یکپارچه را تامین می کنند.

۴) آسانی مدیریت تیم:

🔸 تولید ناب، مدیریت آسان تیم را با دستورالعمل های کاری مناسب و کار استاندارد شده با تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات تسهیل می‌کند.

۵) مشارکت کامل شرکت:

🔸 تولید ناب یک فلسفه مدیریت است که مشارکت و کار تیمی را در کل سازمان ترویج می دهد.

🔸 فرهنگ تیمی امکان دستیابی به اهداف ناب را فراهم می آورد.

۶) حذف مشکل:

🔸 تولید ناب، تجزیه و تحلیل مسائل و تعیین علل ریشه ای آنها برای غلبه بر مشکلات، را به صورت سیستماتیک ارائه می‌کند. سپس، اقدامات اصلاحی برای چند علت حیاتی آغاز خواهد شد.

۷) کاهش فضای مورد نیاز:

🔸 ابتکارات ناب، با کاهش موجودی و دیگر اشکال اتلاف، به طور موثر از فضا استفاده می کند. طرح های کاهش اتلاف باعث ایجاد فضا می شود.

۸) محیط کار امن تر:

🔸 تولید ناب شامل مدیریت دیداری و پنج اس برای اطمینان از مکان های سازمان یافته و ایمن است. سازمان دهی محل کار، جریان فرآیندها و سایر مزایای مرتبط را تسهیل می کند.

۹) بهبود روحیه کارکنان:

🔸 در پیاده سازی ناب، روحیه کارکنان می تواند از طریق دخالت کارکنان و توانمند سازی آنان به عنوان بخشی از یک تیم، بهبود یابد. در ناب، طرح های پاداش برای کارکنان در مورد پیشنهادات بهبودی ناب به منظور ارتقاء انگیزه های آنها نهادینه می شود.

۱۰) کاهش زمان انتظار:

🔸 ناب اجرای سریع تر فرآیند کسب و کار را با تاخیر کمتری تسهیل می کند تا به موقع رسیدن محصول به بازار، تسهیل شود. زمان چرخه فرایند و تغییر به منظور کاهش زمان انتظار به حداقل می رسد.

۱۱) بهبود خدمات به مشتری:

🔸 ناب خدمات مشتری را با ارائه آنچه دقیقا مشتری می خواهد و در آن زمان که نیاز دارد، بهبود می بخشد.

🔸 ناب، تولید هماهنگ با تقاضا را تضمین می کند تا سازمان ها بتوانند با کمترین موجودی کار کنند.

۱۲) افزایش پاسخگویی:

🔸 فرایند کسب و کار از دیدگاه ناب سریعتر خواهد شد اگر هر فرایند به زنجیره تامین سازمانی مرتبط شود.

🔸 این کار مزایای مالی را برای سازمان ایجاد می کند.

۱۳) بهبود عملکرد دفتر اداری:

🔸 ناب باعث کاهش خطاهای پردازش سفارشات می شود، خدمات مشتری را ساده سازی می کند و کاغذ بازی را کاهش می دهد.

🔸 با اجرای طرح های ناب، خودکار سازی وظایف اداری تسهیل می شود.

۱۴) بهبود بهره وری و سودآوری:

🔸 ابتکارات ناب از طریق کاهش هزینه های تولید، بهره وری و عملکرد را بهبود می بخشد.

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه