کتاب مطلب ویژه

نحوه اندازه گیری بهره وری عوامل کل تولید

نحوه اندازه گیری بهره وری عوامل کل تولید

مهندسی صنایع// یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسان ها به آن توجه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمانشان و یا اصلاً خودشان بهره وری بالایی داشته باشند.

اگر در تعریفی ساده بخواهیم بهره وری را در سازمانی توضیح دهیم، یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها.

یعنی اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز از بهره وری بسیار گفته شده است و یکی از اهداف استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بالا بردن بهره وری سازمان در حوزه سیستم مدیریت کیفیت است.

اندازه گیری بهره وری ؛ شاخص های بهره وری بر دو گونه اند:

۱. شاخص های جزیی
۲. شاخص های کلی

۱. شاخص های بهره وری جزیی:

*شاخص بهره وری نیروی کار
*شاخص بهره وری سرمایه
*شاخص بهره وری هزینه شاغلین
*شاخص بهره وری مواد
*شاخص بهره وری انرژی
*…

۲. شاخص های بهره وری کلی:

*شاخص بهره وری کل عوامل
* Total Factor Productivity (TFP)
* شاخص بهره وری کل

دانلود فایل

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

کارشناس ارشد اتوماسیون فرایندهای کسب و کار با پلتفرم Bizagi

یک نظر

ارسال دیدگاه