جزوه آموزشی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

صورت مالی

صورت های مالی:

مهندسی صنایع// هدف صورت‌ مالی یا گزارش‌های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‌شده و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‌ای که برای طیفی گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‌مند واقع شود.

ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻣﻞ :ﺻﻮرت سود و زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻊ ، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدش ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ می‌شود. در این فایل آموزشی به بررسی نحوه تجزیه و تحلیل این صورت های مالی و طریقه استفاده از این اطلاعات بدست آمده در تصمیم گیری های سازمانی پرداخته شده است.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه