جزوه آموزشی

فایل آموزشی صدای مشتری

صدای مشتری

صدای مشتری:

مهندسی صنایع// امتیازهایی که سازمان از طریق مشتری مداری بدست می آورد عبارت است از :
1.زمان و ارزش های مشتریان در نظر گرفته می شود.
2.تولید با توجه به نیاز مشتریان انجام می گیرد و در نتیجه خطر ریسک اقتصادی کاهش می یابد.
3.نیاز مشتریان با توجه به منافع سازمان و ارزش های جامعه در نظر گرفته می شود.
در دنیای پر رقابت امروز شرکتی که پیش از تولید محصولات خود نیازها و خواسته های مشتریان را بررسی نماید احتمال موفقیت بالایی دارد. در این فایل هر کدام از ارزشهایی که از طریق مشتری مداری برای سازمان بوجود می آید و همچنین نحوه ایجاد ارزش به تفصیل توضیح داده شده است.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه