مقاله/ یادداشت

کارگروهی و حلقه مفقوده

کارگروهی

کارگروهی و حلقه مفقوده:

مهندسی صنایع// اکثر متفکران و جامعه شناسان دنیا علت اصلی عدم موفقیت کشورهای جهان سوم را ، ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم انسجام در کارکرد نیروها و به طبع آن اتلاف انرژی و نیرو، چند صدایی بودن جوامع کاری و نظایر آن می دانند. در این مقاله به چگونگی موفقیت در عملکرد گروهی، یافتن حلقه مفقوده در هر سازمان و در نتیجه موفقیت در مدیریت سازمان ها با بهره‌گیری ازاینها پرداخته شده است.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه