ویدیو

ویدیوهای آموزشی سیمپلکس ماتریسی / سیمپلکس تجدید نظر شده

سیمپلکس ماتریسی / سیمپلکس تجدید نظر شده

سیمپلکس ماتریسی / سیمپلکس تجدید نظر شده

روش سیمپلکس یک الگوریتم جبری مشخص و حساب شده است. با این حال باید گفت روش حلی که در این الگوریتم (چه در حالت جبری و چه در حالت جدولی) پیشنهاد شده است، برای استفاده به عنوان پایه برنامه های نرم افزاری چندان موثر نیست، زیرا بخش اعظمی از اعدادی که در این روش محاسبه و پردازش می شوند، در نتیجه نهایی هر تکرار و یا حتی در کل فرایند حل مسئله مورد استفاده قرار نمی گیرند و به عبارت دیگر زمان و انرژی صرف شده برای محاسبه این اعداد بی حاصل است.

می توان گفت تنها داده های مورد نیاز در هر تکرار عبارتند از ضرایب متغیرهای غیرپایه در معادله صفر (سطر تابع هدف جدول سیمپلکس)، ضرایب متغیر پایه ورودی در کلیه معادلات (کلیه سطرهای جدول سیمپلکس) و اعداد سمت راست معادله ها (ستون RHS جدول سیمپلکس). روشی که بتواند داده های مورد نیاز را به شکلی موثر یعنی بدون محاسبه اطلاعات زائد در هر تکرار بدست آورد، می تواند به عنوان الگوریتم مورد استفاده در نرم افزارهای حل مسئله برنامه ریزی خطی مطرح شود.

ایده حذف اطلاعات اضافی روش سیمپلکس، منجر به شکلگیری روش جدیدی به نام روش سیمپلکس تجدید نظر شده گردید. این روش دقیقاً بر اساس اصول و مبانی روش سیمپلکس شکل گرفته است، اما به گونه ای طراحی شده است که به عنوان مبنای یک نرم افزار حل مسئله، موثر تر عمل کند. بنابراین می توان گفت روش سیمپلکس تجدید نظر شده فرمت ساده شده ای از روش سیمپلکس اصلی است. این روش تنها اطلاعات مورد نیاز را محاسبه و به کار می گیرد و مسئله را در قالب فشرده تر حل می کند.

در مراحل حل مسئله در روش سیمپلکس تجدید نظر شده، بسیار از عملیات های مختلف روی ماتریس ها استفاده می شود، بنابراین لازم است مدل ریاضی مسئله و اطلاعات آن به شکل ماتریس درآیند.

 

 آموزش سیمپلکس به بیان ماتریس ۱:

برای اجرای روش سیمپلکس در کامپیوتر باید مدل را به صورت ماتریس بیان کنیم در این درس نشان می دهیم که یک مدل را چگونه به صورت ماتریسی توصیف می کنیم.

 آموزش سیمپلکس به بیان ماتریس ۲:

در این فایل به بیان رابطه تابلوهای سیمپلکس و ماتریسهایی که در روش ماتریسی سیمپلکس بکار می بریم خواهیم پرداخت.

 آموزش سیمپلکس به بیان ماتریس ۳:

در این فایل رابطه بین تابلوهای سیمپلکس و ماتریسهایی که در روش ماتریسی بکار می بریم بیان می شود.

 آموزش سیمپلکس به بیان ماتریس ۴:

در این فایل اجرای روش سیمپلکس با استفاده از ماتریسها و بدون استفاده از تابلوی سیمپلکس آموزش داده می شود و یک مثال کامل در این فایل و فایل بعدی حل خواهد شد.

 آموزش سیمپلکس به بیان ماتریس ۵:

در ادامه فایل قبلی در این فایل اجرای روش سیمپلکس با استفاده از ماتریسها و بدون استفاده از تابلوی سیمپلکس آموزش داده می شود و یک مثال کامل در این فایل حل خواهد شد.
/مدرس: نیک منش

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

چون همیشه به حل مسئله و عارضه‌یابی علاقه داشته‌ام، عاشق ماجراجویی در دنیای فرایندی شدم. دلیل این انتخابم را در صحبت‌های آقای دمینگ می‌توان یافت که می‌گوید: 85 درصد مشکلات سازمان، نتیجه فرآیندها، ساختار و مکانیزم‌های کنترل است. گویا در این دنیا، چیزهای زیادی برای بهبود وجود دارد!
البته برحسب نیازم، برای رشد کسب و کارهایی که در آن بوده‌ام، دانش و تجربه خوبی در مارکتینگ نیز دارم :)

یک نظر

ارسال دیدگاه