جزوه آموزشی

دانلود جزوه تایپی برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری می نماید و پروژه را بر طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده هدایت می کند. در این راستا برنامه ریزی دقیق بر روی منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی انجام می دهیم و از مفاهیم جدیدی مانند ارزش کسب شده (EV) در مدیریت هزینه و همچنین گزارشات آنلاین به همراه داشبوردهای کاربردی برای مدیران ارشد استفاده می نماییم.

 یک سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه کارا باید دارای تواناییها و قابلیتهای زیر باشد :
  • تعیین تاریخ اتمام پروژه در مرحله برنامه ریزی و زمانبندی اولیه .
  • تعیین ساختار شکست کار (WBS) جهت اجراء صحیح و عدم تداخل فعالیت ها و منابع آنها.
  • ارائه راه حل با صرفه جهت جبران تاخیرات در اجراء برخی فعالیتهای پروژه در زمان اجراء.
  • ارائه راه حل با صرفه جهت تسریع مدت اجراء پروژه در صورت تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور یا سازمان مولد پروژه و تغییر اولویتهای پروژه و نیاز به اجراء سریعتر آن .
  • تعیین میزان نقدینگی پروژه در هر واحد زمانی جهت پرداخت به موقع صورتحسابها و پیش پرداختها.
  • ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله در مواقع لزوم تغییر در برنامه ریزی پروژه و نگهداری جهت استفاده در پرژوه های آتی و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه.

دانلود جزوه تایپی برنامه ریزی کنترل پروژه

 

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

چون همیشه به حل مسئله و عارضه‌یابی علاقه داشته‌ام، عاشق ماجراجویی در دنیای فرایندی شدم. دلیل این انتخابم را در صحبت‌های آقای دمینگ می‌توان یافت که می‌گوید: 85 درصد مشکلات سازمان، نتیجه فرآیندها، ساختار و مکانیزم‌های کنترل است. گویا در این دنیا، چیزهای زیادی برای بهبود وجود دارد!
البته برحسب نیازم، برای رشد کسب و کارهایی که در آن بوده‌ام، دانش و تجربه خوبی در مارکتینگ نیز دارم :)

یک نظر

ارسال دیدگاه