جزوه آموزشی

دانلود جزوه آمار مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه آمار مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه آمار مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

این جزوه به طور کلی در بر دارنده مطالب زیر می باشد:

تاریخچه و مفهوم احتمال و مفاهیم اساسی احتمال و آزمایشهای تکراری و متغیر تصادفی و دو متغیر تصادفی و توزیعهای شرطی و دنباله متغیرهای تصادفی و مفاهیم آمار و تخمین (برآورد)

آمار مهندسی

می دانیم که تئوری احتمال یک تئوری کاملاً ریاضی است که بر اساس یک اصول اولیه و استنتاجات ریاضی از یک مدل مفروض (احتمال یک سری وقایع)، احتمال وقایع دیگری را به دست می آوردیم. مدلها فرض شده اند و کاری به اینکه با واقعیت تطابق داشته باشند یا نه، نداریم.

آمار در مورد کاربرد تئوری احتمال در مسائل واقعی بحث میکند و کمک میکند که به وسیلۀ نتایج مشاهدات واقعی (نمونه هایی از جامعه) بتوانیم استنتاجاتی (که به احتمال نزدیک یک درست هستند) انجام دهیم. البته این آمار استنتاجی است که بحث ما در مورد آن خواهد بود. شاخۀ دیگر آمار، آمار توصیفی است که در مورد نحوۀ دسته بندی و ارائه اطلاعات آماری بحث میکند و در این مطلب جزوه آن برای شما قابل دسترس می باشد.

مبحث عمدۀ آمار استنتاجی، تخمین و آزمون فرضیه است که هر دو کاربرد زیادی در مهندسی برق دارند. مانند سیستم هدایت و کنترل موشک، آشکارسازی هدف در رادار، تعقیب اهداف راداری و …

دانلود جزوه

 

مطالب پیشنهادی دیگر:

دانلود حل المسائل آمار مهندسی لیبرمن (ترجمه دکتر محلوجی)

دانلود جزوه ی آمار مهندسی دانشگاه امیرکبیر

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه